Det här är en säkerhetsuppdatering för 3.x av Joomla där det finns kritiska säkerhetshål som åtgärdats. Joomla rekommenderar att du uppdaterar din nuvarande Joomlainstallation omedelbart.

joomla

Den här uppdateringen adresserar bara säkerhetsuppdateringar och påverkar inte funktionen i övrigt.

Läs mer och fördjupa dig!