Vi har uppdaterat företagspaketet så att du numera kan ha två mot tidigare en databas. Vidare har vi utökat Premiumpaketet till 6 databaser mot tidigare 2.

Vad kan man använda MS SQL till?

SQL står för “Structured Query Language” och är helt enkelt en databas med tabeller som man kan jobba emot. Den här databasen ligger som grund i en del CMS som till exempel Umbraco. Vi har utökat paketen just för att man ska kunna ha flera än en webbplats i paketen och ska kunna ha en stagesite där man utvecklar sin webb och en skarp site där du har din webbplats.