Ibland kan det strula. Då är det bra att veta att vi har backuper tillgängliga för dig i kundzonen. Alla kunder som kör vår Vaia Cloud Hosting har backuptjänster som ingår i paketet. Det innebär att du inte behöver greja med egna plugins till exempel i WordPress eller hålla på och ta manuella backuper på ett eller annat sätt.

Backuper tas varje natt (info om exakt när kommer så småningom presenteras i kundzonen). På bilden ovan ser du hur du antingen återställer din site, eller om du vill ladda ner hela din site.

Om du vill skapa en egen manuell backup t.ex inför en större uppdatering av din site så kan du manuellt köra den genom att trycka på knappen “Create backup point

Restore

När du klickar på restore får du fram följande dialogruta där du ska ange en e-postadress för din återställningsnotifikation, du bockar också i om du vill återställa både databas och filer, eller bara en av dom. När det är klart klickar du på knappen restore och väntar på mailet om när det är klart. Små webbplatser går förstås snabbare än stora webbplatser. Räkna på mellan 1 minut till 15 minuter för jobbet. Då får en mailbekräftelse för varje tjänst du återställer om när det är klart.