För utvecklare har vi stöd för Git. Följ instruktionerna i kundzonen för detta under “Get started…”

manage git push

Det här är som sagt en funktion för utvecklare som vet vad dom gör och de allra flesta användarna behöver inte bry sig om den här fliken alls.