I takt med att vi anpassar oss till omständigheter som allt mer närmar sig tjänster där du betalar för vad du använder dig av så ändrar vi nu betalperioderna av våra tjänster.

Vi plockar bort möjligheten att beställa tjänster som du betalar årsvis. Detta för att våra system inte kan hantera tilläggsdebiteringar kontinuerligt utan dessa skickas i så fall också årsvis. Det innebär att du som kund i så fall inte får samma kontroll över dina kostnader för din tjänst på samma sätt. De som tidigare haft årsfakturering kommer nu att flyttas till kvartalsfakturering allt eftersom tjänsterna förnyas.