Ackrediterad .se registrar

Tillsammans med Stiftelsen arbetar vi för en positiv utveckling av Internet i Sverige

Från 1998 skall alla ansökningar om att få ett domännamn registrerat under toppdomänen ”.se” skickas via en registrar. Vildmarksdata AB är en ackrediterad registrar för den svenska toppdomänen .se. Tillsammans med Stiftelsen arbetar Vildmarksdata AB för en positiv utveckling av Internet i Sverige, till nytta för användare och samhället i stort.

Vårt gemensamma mål är nöjda innehavare, oavsett om dessa är stora organisationer eller privatpersoner.

Behandling av personuppgifter

Vildmarksdata AB behandlar personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och Stiftelsens personuppgiftsbiträdesavtal.

Ångerrätt

För Innehavare som är konsumenter (gäller ej juridiska personer och ej heller enskilda firmor om beställningen sker för näringsverksamheten) gäller enligt Distans- och hemförsäljningslagen en ångerrätt. Innehavare som är konsument kan, utan att ange något skäl, ångra sin beställning inom 14 dagar från det att beställningen gjorts – d v s från den dag avtal ingåtts om utförande av Registreringstjänst.

Om Innehavare utövar sin ångerrätt, förbinder sig Registraren att snarast, och senast inom 30 dagar, återbetala vad Innehavaren betalat till Registraren. Tiden räknas från den dag då Innehavaren meddelade Registraren att avtalet frånträtts. Det är Registraren som ansvarar för att dokumentera datum för Innehavarens anmälan om frånträdande.

Innehavare som önskar fullgörande av beställd Registreringstjänst under ångerfristen, kan särskilt samtycka att så sker. Observera att ångerrätten i sådant fall går förlorad.

Om du ångrar en domänregistrering skicka ett mail till registry@vildmarksdata.se om detta senast 14 dagar från det beställningen gjorts.

 

Länkar

Kontakta oss

Vildmarksdata AB
Box 85
924 21 Sorsele

E-post: registry@vildmarksdata.se.
Tel: 0952-539 30
Org nr: 556331-2809