E-postmigrering

Det är väldigt mycket att hålla reda på när vi ska migrera din e-post. Därför har vi skapat ett formulär för ändamålet. Syftet med detta är att försöka få med så mycket som möjligt i formuläret och försöka minimera tiden det tar att migrera din e-post till en ny tjänst.

Här kan du läsa vår KB om hur vi jobbar med e-postmigrering. För att genomföra den rent praktiskt har vi ett formulär där vi vill du ska verifiera en checklista samt skicka in dessa uppgifter till oss.

Lycka till!