Skogscertifiering Prosilva AB

paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer

Tredjepartscertifierad som paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer i enlighet med både svensk PEFC skogsstandard och svensk FSC®-standard. Verksamhetsområdet sträcker sig från Mälardalen i söder till treriksröset i norr. Ägs av privata köpsågverk och virkesanskaffningsföretag med anknytning till de privata köpsågverken i området.

UTMANINGAR

Att bygga en helt ny webb från grunden och upp. Nytt CRM hade köpts in och skulle implementeras med webbplatsen för att visa arealer, skogsägare och entreprenörer. API fanns men ingen färdig koppling så det måste byggas från grunden.

UPPDRAG

  • WordPress-utveckling
  • Uppdatering och underhåll
  • Tekniskt stöd
  • Teknisk produktion
  • Koppling till webCRM
  • Drift och support

RESULTAT

Ny modern webbplats. Automatisk integration med webCRM. Helt i linje med kundens önskemål.